Skip to main content Skip to footer

Rytmik i institutioner

Et rytmikforløb med os indeholder:

Sang og musik
Leg og bevægelse
Rytmer, rim og remser
Dans og dramatik
Fantasi og humor,

og skæg og ballade i skøn forening for børn og deres voksne.

Undervisning i rytmik er med til at styrke børns naturlige glæde for sang og musik samtidig med, at de bruger deres krop, sanser og fantasi. Børnenes sprog og intellekt udfordres og sociale og følelsesmæssige kompetencer afprøves. Med sang, dans, leg og spil på instrumenter stimuleres børnenes udvikling socialt, sprogligt og motorisk.

Rytmik har stor betydning for den sproglige, musikalske og motoriske udvikling. Den fremmer ikke blot indlæringen men i høj grad energien, koncentrationen samt motivationen for at bruge sproget aktivt. Og så er det også inspirerende og lærerigt for de voksne.

Vi skaber klare rammer, hvor børn og voksne i fællesskab kan lege og udvikle sig musikalsk og motorisk samt få brugt alle sanser. Vi skræddersyr rytmikforløb, så det passer til jeres ønsker og den enkelte børnegruppes behov.

For hvilke elever?

Grupper af 6-16 børn er meget passende, med mindre andet bliver aftalt med den enkelte rytmikpædagog.

I kan vælge at aldersopdele børnegrupperne. Det kan have sine fordele, da børnene vil være på samme udviklingstrin. Men det kan også have sin charme at undervise stuevis, hvor børnene har forskellig alder, og de store tager sig lidt af de mindre børn.

Betingelser

Vi tilbyder forløb enten ude hos jer eller på musikskolen.  I dagplejens legestue, i vuggestuer, i børnehaver og i indskolingen.

Forløbet ligger som udgangspunkt morgen/formiddag og hvor mange gange vi kommer, aftaler vi, så det passer til jer.

Hvis I har guitar, små trommer, rasleæg eller andre rytmeinstrumenter så sig endelig til. Ellers er det noget, rytmikpædagogen medbringer, foruden faldskærm, bamser, fløjte, harmonika, marimbaer, eller hvad det nu kunne være.

Temauge

Vi tilbyder også en temauge. Her tager vi ud hver formiddag en hel uge.  Mandag til torsdag undervises der, med musik, sang, leg og bevægelse (om eftermiddagen kan I så f.eks lave rekvisitter, papirhatte mm.), og fredag laver vi forestilling/koncert.

Til temaerne Cirkus, Sørøver, Eventyr, Bogstaver og Dyr kan I ugerne op til få en cd og lære sangene at kende. Har I et andet tema, kan vi tale sammen om det.

Et eksempel kunne være en cirkusforestilling med sprechstallmeister, der præsentere; stærke mænd, farlige løver, linedansere, akrobater og klovne. Hver optræden har så sin egen sang, med show.

Vi forventer naturligvis, at de 2-3 faste pædagoger/dagplejer/lærer, som skal være med til rytmik, er med på at synge og danse.


Underviser

Henriette Holck