Skip to main content Skip to footer

Formål og rammer

Musikskolen ser det som sit formål, gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. At give den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt. At medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Musikskolens tilbud

Musikskolens tilbud gælder for alle børn og unge i alderen 0-25 år bosiddende i Guldborgsund Kommune.
Der er brugerbetaling på alle musikskolens tilbud.
Undervisningen forsøges placeret i nærheden af elevens skole eller bopæl.

Sæson

Musikskolens sæsonlængde er 38 uger og følger det kommunale skolevæsen m.h.t. ferier og fridage. Forældre- og barn rytmik har en sæsonlængde på 30 uger.

Billeder og video

Visse af de fotos og film, som musikskolen tager ved arrangementerne, lægges ud på hjemmesiden og musikskolens Facebook. Hvis du som elev ikke ønsker at være en del af dette, bedes du meddele det til kontoret.